ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ PŘI PÉČI O DÍTĚ

Všichni, kteří budou žádat o ošetřovné v důsledku uzavření škol, musí vyplnit formulář viz. příloha a doručit ho do kanceláře školy. Někdo sice napsal čestné prohlášení, ale k tomu je nutné ještě vyplnit tento dokument. Bez toho mu nebude ošetřovné vyplaceno.

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-zz

 

Posted in 4.D