Distanční výuka 2. 11. – 6. 11. 2020

Předmět: Český jazyk

Zadaný úkol: Slova příbuzná, Hláskosloví a výslovnost

                       Vyjmenovaná slova po B

Úterý:   Pracovní sešit str. 16, 17, 18

Středa: Slova příbuzná – Učebnice str. 25 – přečíst si žlutý rámeček

PS str. 19, 20

Čtvrtek: Stavba slova – Učebnice str. 27, 28

PS str. 21, 22

Pátek: Učebnice str. 31, 32 – tabulka s vyjmenovanými slovy

po B – naučit se zpaměti,

PS str.23

Písanka – str. 12 – 15

Čítanka – str. 40 – 43 (Nezapomeňte na úkoly pod jednotlivými články.)

 

Předmět: Matematika

Zadaný úkol: Opakování násobení a dělení, Sčítání a odčítání dvojciferných čísel

(pro lepší pochopení početních operací jsem dětem uvedla vysvětlený postup na podobném příkladu)

Pondělí: Opakování – násobení a dělení číslem 5 – 9, PS – str. 8 – 9

Úterý:   Početní operace se závorkami – PS – str. 10          

https://www.youtube.com/watch?v=cnA12E7xuLg&list=PLlQgBpv1udkKXYJTAWtlSNt2DCEh1niGc&index=83

Hodiny a určování času – PS – str. 11

https://www.youtube.com/watch?v=ekcOF7kMlYw&list=PLlQgBpv1udkKXYJTAWtlSNt2DCEh1niGc&index=91

Středa: Zkouška správnosti u sčítání a odčítání – PS – str. 12

https://www.youtube.com/watch?v=u3cIKBtQHto&list=PLlQgBpv1udkKXYJTAWtlSNt2DCEh1niGc&index=94

            Zkouška správnosti u násobení a dělení – PS – str. 13

https://www.youtube.com/watch?v=EUWJfj5CxMk&list=PLlQgBpv1udkKXYJTAWtlSNt2DCEh1niGc&index=96

Čtvrtek: Sčítání a odčítání dvojciferných čísel – PS – str. 17, 18

https://www.youtube.com/watch?v=0qK6a9ayLRg&list=PLlQgBpv1udkKXYJTAWtlSNt2DCEh1niGc&index=108

https://www.youtube.com/watch?v=GeFofPNq1PQ&list=PLlQgBpv1udkKXYJTAWtlSNt2DCEh1niGc&index=112

https://www.youtube.com/watch?v=CIReBmt3FsY&list=PLlQgBpv1udkKXYJTAWtlSNt2DCEh1niGc&index=114

Pátek: Sčítání a odčítání dvojciferných čísel – PS – str. 19, 20

!!! Průběžně se stále snažte fixovat násobení a dělení číslem 0 – 10 !!!

 

Předmět: Prvouka

Zadaný úkol: Opakování probraného učiva, Lidé a čas

Úterý:    Učebnice str. 21 – opakování

Čtvrtek: Lidé a čas – Učebnice str. 22, PS – str. 25

Posted in 3.D