Distanční výuka 9. 11. – 13. 11. 2020

Předmět: Český jazyk

Zadaný úkol: Vyjmenovaná slova po B

Pondělí: Učebnice – str. 32, cvičení 1b) přečtěte si slova příbuzná a vysvětlete jejich význam

            Pracovní sešit str. 24, cvičení 1

Úterý:   Učebnice – str. 33, cvičení 3, 4 – ústně

Pracovní sešit str. 24, cvičení 2, 3

Pracovní sešit str. 25, cvičení 4, 5

Středa: Učebnice – str. 33, cvičení 5 – ústně

Pracovní sešit str. 25, cvičení 1, 2, 3

Čtvrtek: Učebnice – str. 34, cvičení 7, 8 – ústně

Pracovní sešit str. 26, cvičení 4, 5

Pátek: Učebnice – str. 34, cvičení 9, 10 – ústně

Pracovní sešit str. 26, cvičení 1, 2, 3

Písankastr. 16 – 19

Čítanka str. 44 – 47- číst – plynulé čtení s porozuměním

Nezapomeňte na plnění úkolů pod jednotlivými články.

 

Předmět: Matematika

Zadaný úkol: Sčítání a odčítání do 100, Opakování násobení a dělení

(pro lepší pochopení početních operací jsem opět dětem uvedla vysvětlený

postup na podobném příkladu – odesláno rodičům na email)

Pondělí: Sčítání a odčítání dvojciferných čísel – PSstr. 21

Úterý:    Sčítání a odčítání dvojciferných čísel – PS – str. 22       

Středa:  Sčítání a odčítání dvojciferných čísel – PS – str. 23

Čtvrtek: Sčítání a odčítání dvojciferných čísel – PS – str. 24

Pátek:    Sčítání a odčítání dvojciferných čísel – PS – str. 25

Geometrie : Geometrická tělesa – krychle, kvádr – poznávat v okolí, rovina, prostor – pojmy 

!!! Průběžně se stále snažte fixovat násobení a dělení číslem 0 – 10 !!!

 

Předmět: Prvouka

Zadaný úkol: Opakování učiva – PODZIM; LIDÉ A ČAS

Úterý:    Opakování – PODZIM – počasí, zvířata na podzim, změna času

              LIDÉ A ČAS – procvičování znalostí, převody jednotek času, orientace v čase

Čtvrtek: Jak žili lidé dříve – Učebnice – str. 23, PS – str. 26

Posted in 3.D