Týden 9. -13.11.2020

ČESKÝ JAZYK – PRACOVNÍ SEŠIT STR. 23

OPAKOVÁNÍ VYJMENOVANÝCH SLOV PO B

UČ.STR.27 A 28 A PO L PROČÍST

MATEMATIKA – PRACOVNÍ SEŠIT DO STR. 22/4, 23/4 A STR.24

PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ JEDNOCIFERNÝM A DVOJCIFERNÝM ČINITELEM

VLASTIVĚDAPS BUDE UPŘESNĚNO PO DISTANČNÍ VÝUCE

PROČÍST V UČEBNICI STR.23 -27 , PRACOVAT S VLASTIVĚDNOU MAPOU/ DŮLEŽITÉ/

PŘÍRODOVĚDA – UČEBNICE STR. 25- 27, PROHLÉDNOUT A PROČÍST

PRACOVNÍ SEŠIT STR. 18 A 19 BUDEME DĚLAT NA DISTANČNÍ VÝUCE