Aplikace Kahoot v dějepisu

Děti z 6. tříd procvičovaly v dějepisu probrané starověké civilizace pomocí online aplikace Kahoot. Využily tak školní notebooky, které učitelé mohou zařazovat do své výuky a zpestřit žákům sdílení vědomostí.

Mgr. Simon Schwab