Šesťáci psali klínovým písmem

Ve výuce starověku v hodinách dějepisu se žáci 6.C a 6.D věnovali psaní klínového písma, které bylo užíváno v oblasti Mezopotámie. Děti psaly tento typ starověkého písma černou tuší na čtvrtku. Děti si tak více prohloubily znalosti o mezopotámské civilizaci.

Mgr. Simon Schwab