Tříkrálová tradice v etické výchově 6.C

Děti z 6.C si ve výuce etické výchovy připomněli tříkrálovou tradici a zjistili, že požehnání „K † M † B † 2021“ nade dveřmi přináší lidem poselství „Kristus Mansionem Benedicat – Ať Bůh žehná tomuto domu po celý rok 2021“. 

Mgr. Simon Schwab