Výběr povolání v etické výchově 6.D

Děti z 6.D se ve výuce etické výchovy věnovaly představám o budoucím povolání. Propojily tak výuku s projektem Učíme se podnikavosti, pomocí kterého řešily metodiku Skills Builder. Výstupem vyučovací hodiny byly zpracované myšlenkové mapy 🙂

Mgr. Simon Schwab