Vysvědčení

Ve čtvrtek 28. 1. 2021 bude dětem předán výpis vysvědčení za I. pololetí školního roku 2020 – 2021.

Výuka dle rozvrhu. Prosím Vás o podpis v žákovské knížce o převzetí výpisu vysvědčení.

V pátek 29. 1. 2021 mají děti pololetní prázdniny.

Ve škole se opět sejdeme v pondělí 1. 2. 2021

Posted in 3.D