AKCE NA MĚSÍC ÚNOR

ÚNOR BÍLÝ – POLE SÍLÍ.

1.-5.2. DOPRAVNÍ VÝCHOVA – pracovní listy s tematikou Chování ve městě

8.- 12.2. TÝDEN BEZ ODPADU , jehož součástí bude 10.2. postřehový závod v okolí školy zaměřený na ochranu životního prostředí

23.2. ŽIJEME ZDRAVĚ – 2.část projektu zaměřená na 1. pomoc a prevenci úrazů

Posted in 4.D