Distanční výuka 22. 3. – 26. 3. 2021

Přehled učiva v týdnu 22. 3. – 26. 3. 2021

Předmět: ČESKÝ JAZYK

Zadaný úkol:  Čtení s porozuměním

Pondělí:  Čtení –Čítanka – strana 109 – 111

„Jak Neználek skládal básně“

Do sešitu čtení napiš rým ke slovu KYTKA a ke slovu SLUNCE

Namaluj obrázek k textu přečteného článku (nezapomeň na datum).

Písanka – strana 13

Zadaný úkol:  Slovesa

Úterý:  Procvičování slovních druhů (podstatná j., přídavná j., zájmena, číslovky)

Učebnice strana 69 – slovesa,

Pracovní sešit – str. 9, cvičení 5 – z daných slov utvoř krátké věty a napiš do sešitu

Zadaný úkol:  Příslovce, předložky

Středa: Učebnice – strana 70 – 71  – přídavná jména, 

Pracovní sešit – str. 10

 Zadaný úkol: Procvičování slovních druhů

Čtvrtek: Učebnice – strana 70, cvičení 3 – napiš do sešitu Český jazyk Š

Písanka – strana 14

Čtení – Čítanka – strana 112 (plynulé čtení s porozuměním)

             (Nezapomeňte na plnění úkolů pod jednotlivými články.)

Zadaný úkol: Spojky

Pátek: Učebnice – strana 71,

Pracovní sešit – str. 11

Napište si prosím diktát do sešitu Český jazyk D – diktát je v pracovním sešitě na straně 28/3,

Čtení – Čítanka – strana 113 – 114 (plynulé čtení s porozuměním)

             (Nezapomeňte na plnění úkolů pod jednotlivými články.)

 

K procvičování můžete využívat také:

www.mojecestina.cz

www.onlinecviceni.cz

www.skolakov.eu

 

Nezapomínejte také na opakování LOGOPEDIE.

 

Předmět: MATEMATIKA

Zadaný úkol:  Sčítání a odčítání trojciferných čísel

Opakování násobení a dělení

Pondělí:  Přičítání a odčítání celých stovek

Pracovní sešit – strana 23, cvičení 1, 2, 3

Učebnice – strana 27, cvičení 1 a), 1b) – přepiš do sešitu a vypočítej

            – strana 26, cvičení 2 – vypracuj do sešitu – nezapomeň na odpovědi

Úterý: Přičítání a odčítání celých stovek

Pracovní sešit – strana 23, cvičení 4, 5, 6

Učebnice – strana 27, cvičení 3 a) – přepiš do sešitu a vypočítej

Středa: Geometrie – opakování – trojúhelník, čtyřúhelníky

Prostorová geometrie – Učebnice Geometrie – strana 44

Logické úlohy, osová souměrnost – Učebnice Geometrie – strana 45

Kružnice, kruh – Učebnice Geometrie – strana 46 – 49

Procvičování rýsování s pravítkem a kružítkem

Čtvrtek: Přičítání a odčítání celých stovek

Pracovní sešit – strana 24 – celá

Opakování násobků 1 – 10

Pátek: Přičítání a odčítání celých stovek

Učebnice – strana 27 – 29 

Procvičuj si sčítání a odčítání:

Učebnice strana 27, cvičení 1c), 1d), 2b), 2c)

Učebnice strana 28, cvičení 3, 4

Příklady si přepiš do sešitu a vypočítej, nezapomeň napsat datum.

(pro lepší pochopení početních operací jsem dětem uvedla vysvětlený postup na podobném příkladu)

  • přičítání celých stovek

https://www.youtube.com/watch?v=4WeY1-OKXkw&list=PLlQgBpv1udkKP8hsrMyHs8TXZ0xCVg2IM&index=81

  • odčítání celých stovek

https://www.youtube.com/watch?v=gV6qYlkrtSs&list=PLlQgBpv1udkKP8hsrMyHs8TXZ0xCVg2IM&index=82

  • přičítání a odčítání celých stovek (pod sebou)

https://www.youtube.com/watch?v=vf68t4uXWSE&list=PLlQgBpv1udkKP8hsrMyHs8TXZ0xCVg2IM&index=84

 

Předmět: PRVOUKA

Zadaný úkol: Živá příroda 

Úterý: Části kvetoucích rostlin

Podzemní části rostlin – KOŘENY  

Učebnice – strana 39

Pracovní sešit – strana 39, cvičení 5, 6, 7

Čtvrtek:  Nadzemní části rostlin – STONKY – dřeviny, byliny

                – LISTY – tvary listů

Učebnice – strana 40 – 42  

Pracovní sešit – strana 40, cvičení 8, 9

 

 

 

 

Posted in 3.D