Akce na měsíc Duben

      1. 4. 2021               Velikonoční prázdniny

      8. 4. 2021               Den ptactva – 1. – 5. ročník, tradiční soutěž v poznávání ptactva

      12. – 16. 4. 2021      Dopravní výchova – 1. – 5. ročník, pracovní listy, téma: Semafor

      26. – 30. 4.             Projekt: Naše město – můj domov – 3. – 5. ročník, poznávání kulturních památek a historie města

      22. 4. 2021            Den Země – podpora ochrany životního prostředí, 1. – 5. ročník. Aktivita bude včas upřesněna (úklid okolí školy, péče o „zelenou čtyřku“ apod.)  

Termíny akcí budou upřesněny dle aktuální situace.

Posted in 3.D