DEN ZEMĚ

Ve čtvrtek dne 22. 4. 2021 proběhla akce školy DEN ZEMĚ. První dvě vyučovací hodiny jsme vyrazili do přírody a pozorovali jsme změny, které nám přineslo jaro. Pozorovali jsme vše živé na zemi, na stromech a keřích. Soutěžili jsme a současně se dozvěděli různé zajímavosti ze života ptáků i jiný živočichů. Poznávali jsme rostlinky, které už probudilo jaro.

Po svačince jsme se zapojili do jarních prací  v areálu naší školy. Úkolem naší třídy bylo připravit záhon pro výsadbu dýní. Všichni jsme se vrhli do práce a měli jsme velkou radost z výsledku našeho snažení. Teď už jen budeme čekat, až pominou ranní mrazíky a osází se náš záhon dýněmi.

Posted in 3.D