Akce na měsíc červen

18.6. Kontrola a výběr učebnic

21.-25.6. Sportovně relaxační týden (veškeré informace naleznete v zápisníku žáka)

28.6. Třídnické práce

29.6. Úklid tříd a školy

30.6. Vysvědčení

 

 

1