Program na jednotlivé dny ve sportovně relaxačním týdnu

Pondělí 21. června 2021 pěší turistika  PŘÍRODNÍ REZERVACE PLACHTA

 • 8:00 – 8:30 – testování na Covid19
 • 8:30 hod. – odchod od školy
 • 12:50 hod. – návrat ke škole, oběd

 Trasa: Trasa povede přírodní památkou Na Plachtě přes široké spektrum biotopů – louka, vřesoviště, písčiny mokřady, ale i rumiště. Délka trasy bude přibližně 4 km.

Náplň: Navštívíme unikátní území, bývalé vojenské cvičiště, které se nachází na jihovýchodním okraji Hradce Králové. Ačkoliv je přírodní památka Na Plachtě vtěsnaná mezi velkou městskou aglomeraci a hospodářské lesy, jedná se o prostor s výjimečně bohatou biodiverzitou. Hodnotu území dokumentuje výskyt 720 druhů vyšších rostlin a přes 2 200 druhů živočichů. Žáci budou seznámeni s méně obvyklými způsoby péče o krajinu, které vedou k zachování přírodního bohatství. Lokalita Na Plachtě je důkazem, že mimořádně bohatá a zajímavá místa mohou dlouhodobě existovat v těsném sousedství velkého města.

Žáci si vezmou baťůžek, vlastní jídlo na celý den, dostatečné množství pití, vhodnou obuv, pokrývku hlavy, opalovací krém, léky na alergii (dle potřeby), kapesníky, městskou kartu MHD nebo lístky, kapesné.  

Prosím, dejte dětem do baťůžku plavky a ručník. Při zpáteční cestě se zastavíme na mlhovišti, aby se děti osvěžily.

 

Úterý  22. 6. 2021 ŠKOLNÍ VÝLET – Muzeum hraček –  Nový Bydžov

Časové rozvržení – program akce:

 • 7:30 hod. – odchod od školy 
 • 7:46 hod. – odjezd od Hvězdy (bus MHD č. 9)
 • 8:25 hod. – odjezd Terminál Hradec Králové (E1)
 • 9:29 hod. – příjezd Nový Bydžov
 • Pěší přesun z nádraží k Muzeu hraček, svačina
 • 10:00 – 11:00 hod. – prohlídka Muzea Hraček s komentovanou prohlídkou
 • 11:00 – 12:00 hod. – plnění soutěžních úkolů o sladké odměny
 • 12:00 – 12:30 hod. – oběd
 • 12:30 hod. – odchod na autobus
 • 13:08 hod. – odjezd z Nového Bydžova
 • 13:53 hod. – příjezd Terminál Hradec Králové
 • 14:02 hod. – odjezd Terminál Hradec Králové (bus MHD č. 24)
 • 14:19 hod. – příjezd Hvězda
 • 14:35 hod. – návrat ke škole

Žáci si vezmou baťůžek, jídlo na celý den, dostatečné množství pití, vhodnou obuv, pokrývku hlavy, opalovací krém, léky na alergii (dle potřeby), městskou kartu MHD nebo lístky a kapesné (dle zvážení rodičů).

Prosím, dejte dětem do baťůžku plavky a ručník. Při zpáteční cestě se zastavíme na mlhovišti, aby se děti osvěžily.

Kalkulace:Z příspěvku, který nám poskytl PATRON = 100,- Kč pro zúčastněného žáka, budou použity na úhradu autobusu Hradec Králové – Nový Bydžova a vstupného do muzea (30,-).

 

 Středa 23. června 2021 pěší túraROZHLEDNA MILÍŘ

 • 7:30 hod. – sraz u školy
 • 7:35 hod. – odchod od školy
 • 7:55 hod. – Podzámčí (Bus č. 18)
 • 8:03 hod. – Vysoká nad Labem
 • Seznámení s historií obce Vysoká nad Labem
 • Výšlap na vrch Milíř – seznámení s historií rozhledny
 • 9:55 – 10:15 hod. – svačina
 • 10:15 hod. – pěší turistika přírodou po červené značce směr Roudnička
 • 12:50 hod, – návrat ke škole, oběd

Náplň dne: žáci v průběhu celého dne budou svou pozornost směřovat k pozorování přírody, zaměříme se na určování rostlin a stromů, pozorovat ptáky a živočichy ve volné přírodě. Zaměříme se i na chování ve volné přírodě, bezpečný pohyb a ekologii.

Žáci si vezmou baťůžek, jídlo na celý den, dostatečné množství pití, vhodnou obuv, pokrývku hlavy, opalovací krém, léky na alergii (dle potřeby), kapesníky, městskou kartu MHD nebo lístky, kapesné. 

Prosím, dejte dětem do baťůžku plavky a ručník. Při zpáteční cestě se zastavíme na mlhovišti, aby se děti osvěžily.

 

Čtvrtek 24. června 2021SPORTOVNÍ HRYv areálu školy.

Nabídka disciplín: OPIČÍ DRÁHA, LOGOPEDICKÉ STANOVIŠTĚ, JEMNÁ, HRUBÁ MOTORIKA, SNOEZELEN, FITNES CVIČENÍ

 • 8:15 hod. – zahájení sportovních her v areálu školy
 • 9:55 – 10:15 hod. – svačina
 • 10:15 hod. – pokračování sportovních her v areálu školy
 • 11:55 hod. – ukončení sportovních her v areálu školy
 • 12:00 hod. – oběd ve škole

Náplň dne: žáci v průběhu celého dne budou sportovat v areálu školy a plnit připravené disciplíny dle nabídky.

Žáci budou mít vlastní svačinu, dostatečné množství pití, vhodnou obuv, pokrývku hlavy, opalovací krém, léky na alergii (dle potřeby), kapesníky.

 

Pátek 25. června 2021 BRANNĚ-SPORTOVNÍ DEN – v areálu Biřičky

Nabídka disciplín: ORIENTACE V TERÉNU, POSTŘEHOVÝ ZÁVOD, VODNÍ HRY, LOGOPEDICKÉ HRÁTKY, FOTBALOVÝ TURNAJ. PŘETAHOVANÁ, OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

 • 8:15 hod. – zahájení branně-sportovního dne – odchod od školy směr Biřička
 • 9:55 – 10:15 hod. – svačina
 • 10:15 hod. – branně-sportovní den na Biřičce
 • 11:15 hod. – ukončení branně-sportovního dne na Biřičce
 • 12:00 hod. – návrat ke škole, oběd

Náplň dne: žáci v průběhu celého dne budou sportovat v prostorách Biřičky a plnit připravené disciplíny dle nabídky.

Žáci si vezmou baťůžek, ve kterém budou mít vlastní svačinu, dostatečné množství pití, vhodnou obuv, pokrývku hlavy, opalovací krém, léky na alergii (dle potřeby), kapesníky, městskou kartu MHD nebo lístky, kapesné. 

Prosím, dejte dětem do baťůžku plavky a ručník.

 

Posted in 3.D