PRVNÍ TÝDEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Ve středu 1. září jsme v naší rychnovské družině přivítali nové prvňáčky. Celkem k nám zavítalo 7 chlapců a 2 dívky. 
Společně budeme proplouvat pohádkovým školním rokem a při tom si užijeme spoustu zábavy. 

A čím jsme začali? 
Nejdřív jsme se všichni navzájem poznali při hraní seznamovacích her, poté jsme si pověděli něco o bezpečnosti a vnitřním řádu školní družiny  a v neposlední řadě jsme zpívali, vyráběli svůj družinkový erb a nezapomněli jsme ani na odpočinek při čtení pohádek. 
Na následujících fotografiích se můžete podívat, jak jsme si ten první týden užili. 

A co nás v září bude ještě čekat? 
Budeme stříhat, lepit, pracovat s modelínou, provádět dechová cvičení, hrát si na hřišti i odpočívat. Popovídáme si o svatém Václavovi a půjdeme se podívat na výstavu četnické stanice za první republiky do Kolowratského zámku. 
Moc se těšíme!