Logopedický týden

Ve dnech 6.9. až 10.9. proběhl v 7.C logopedický týden, v rámci kterého jsme se zaměřili na logopedická cvičení a další aktivity na rozvoj slovní zásoby, čtenářské gramotnosti a všeobecného jazykového citu. 

Posted in 7.C