ÚSPĚCH ŽÁKŮ VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI „BOJ S PANDEMIÍ“


V loňském školním roce se ve výtvarné výchově žáci 2. stupně zúčastnili československé soutěže „Boj
s pandemií“, kterou vyhlašují Univerzita Karlova spolu s dalšími významnými institucemi pod záštitou
předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radka Vondráčka, ministra školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky Roberta Plagy a Asociace krajů České republiky. V rámci této
soutěže děti tvořily práce na téma „Naši dnešní hrdinové“ a „Jak to vidím a cítím já“. Technika
i formát byly libovolné. S radostí gratulujeme naší žákyni Nele Řehounkové a Petru Dvořákovi ze
současné 9.C, jejichž díla budou vystavena na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje. Vernisáž se
uskuteční v úterý 28.9. 2021 od 13:00 hod.

 

 

Petr Dvořák, 9.C

Nela Řehounková, 9.C


Nele a Petrovi velmi gratulujeme! A všechny zájemce zveme na prohlídku této výjimečné výstavy.


Mgr. Aneta Patková