Nabídka kroužků 2021/2022

Na třídních zcházkách zákonní zástupci obdrželi formulář s nabídkou zájmových kroužků pro školní rok 2021/2022. Poprosím o jejich vyplnění a předání třídnímu učiteli do pátku 24.9. U nepřítomných žáků je možné kontaktovat třídního učitele pomocí e-mailu, případně telefonicky.

Posted in 7.C