ARTETERAPIE

Jsme rádi, že i tento rok můžeme žákům nabídnout tuto terapeutickou metodu.

Arteterapie je umožněna pro obě třídy v Rychnově nad Kněžnou. 
Sudé týdny je terapie určena žákům první třídy a liché týdny je pro žáky třídy druhé.

Časový harmonogram naleznou rodiče v šatně na nástěnce.

Posted in 1.E