VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

Ve čtvrtek 7. 10. 2021 jsme v našem pátém oddělení uspořádali výtvarnou soutěž. Zadané bylo pouze téma (Podzim), jinak děti dostaly zcela volnou ruku. 
Někteří malovali vodovými a temperovými barvami, jiní kreslili pastelkami či voskovkami. 
Výsledek soutěže nám pomohli vyhodnotit druháčci, kteří následně předali jednotlivým soutěžícím ocenění. Velmi jim děkuji za pomoc. 
Na výsledné výtvory se můžete podívat na následujících fotografiích. 

Simona Chaloupková – vychovatelka