Etická výchova

Navázali jsme na návštěvu filharmonie a více se věnovali společenskému chování a oblékání stejně jako sebedůvěře a vztahům ve třídě. V neposlední řadě nás zaujal pořad Přízrak Martin, který varoval před jízdou pod vlivem alkoholu a drog.