ETICKÝ PROJEKT

V pátek 22. října proběhl na naší škole v rámci 1. – 4. vyučovací hodiny etický projekt zaměřený mimo jiné na posílení týmu třídy. V rámci projektu jsme se např. zaměřili na oslovování ve třídě i mimo školu, na dodržování a respektování pravidel společenského chování, rozvíjení a upevnění sociálních dovedností žáků a mnoho dalších etických témat.

 

Mgr. Aneta Patková

Posted in 7.E