PRO – Etická výchova

V pátek 22.10. na naší škole proběhl etický projekty, v rámci kterého jsme se společně zabývali etickým a neetickým oslovením, rozvíjeli jsme sebedůvěru, posilovali náš třídní tým a také jsme diskutovali na téma návykové látky. Projekt byl velmi zajímavý.

 

 

Posted in 9.C