Projekt — Etická výchova

22. října proběhl v 6.D. projekt Etické výchovy. Prostřednictvím pracovních listů jsem se společně se žáky lépe poznávali, rozvíjeli a upevňovali jejich sociálních dovednosti. V průběhu dalších hodin jsme se zaměřili na dodržování a respektování pravidel společenského chování ve škole i mimo ni. Poslední hodina byla věnována posílení odmítavého postoje žáků ke zneužívání návykových látek.

 

 

Posted in 6.D