Bezpečné fungování žáků ve škole

Vážení rodiče, opětovně připomínám pravidla pro bezpečné fungování žáků ve škole:

  • povinnost nošení roušek nebo respirátorů ve společných prostorech (chodba, šatna, toaleta, vstup a odchod ze školní jídelny)

  • zdržování žáků v homogenních kolektivech, nemícháme se

  • omezené míchání žáků v době oběda, postupné stravování tříd

Maminky, tatínkové, prosím o maximální součinnost a vzájemnou solidaritu při dodržování těchto pravidel. Děkuji za příkladnou spolupráci mnoha z Vás. Chceme, aby se děti cítily ve škole dobře, ale také bezpečně.

Závěrem pouze připomínám, že dítě bez roušky přijde o možnost prezenčního vzdělávání. Buďme k sobě ohleduplní. Petra Dvořáčková – třídní učitelka

Posted in 1.C