Akce na listopad

Přehled akcí na listopad:

Co nás čeká v měsíci listopadu:

  • Dopravní výchova pracovní listy s dopravní tématikou – téma: MOJE CESTA DO ŠKOLY – 1. – 5. 11. 2021

  • Dopravní výchova – projektové dopoledne se zaměřením na pravidla silničního provozu a bezpečnou cestu do školy – BEZPEČNĚ NA CESTĚ – 5. 11. 2021

  • Pedagogická rada za I. čtvrtletí školního roku 2021/2022 – 8. 11. 2021

  • Vitamínový den – projektový blok se zaměřením na zdravý životní styl a správnou životosprávu – 9. 11. 2021 – dvě hodiny

  • Návštěva knihovny Pohádka spojená se slavnostním předáním SLABIKÁŘŮ prvňáčkům – 18. 11. 2021

  • Akce školy – v rámci VV a PRČ vytvoření stromu s názvem STROM TÝMOVNÍK – každá třída vytvoří část koruny – do 19. 11. 2021

  • Setkání zástupců Rady rodičů PATRON – 23. 11. 2021 od 15 hodin

  • Třídní schůzka – informativní schůzka pro rodiče – prospěch a chování žáků – 23. 11. 2021 od 16 hodin

  • Divadlo DRAK – návštěva divadelního představení DO HAJAN! – 26. 11. 2021 od 10.30 hodin

Těšíme se na listopadové aktivity. 1. C a paní učitelky Dvořáčková a Roháčková

Posted in 1.C