Dopravní výchova – Bezpečně na cestě

V pátek 5. 11. 2021 proběhne projekt Bezpečně na cestě. Žáci si osvojí pravidla silničního provozu, bezpečný příchod do školy, zábavnou a hravou formou budou poznávat dopravní značení. Naučí se správně chovat v silničním provozu a seznámí se s možným nebezpečím, které by jim mohlo hrozit. Dopravní kvíz jim pomůže shrnout získané vědomosti a tak ochránit zdraví všech. Už se všichni moc těší.

Posted in 4.C