Projektový den – BEZPEČNĚ NA CESTĚ

V pátek 5. 11. 2021 proběhlo na naší škole projektové dopoledne s názvem BEZPEČNĚ NA CESTĚ, které bylo zaměřeno na osvojování pravidel silničního provozu a bezpečnou chůzi do školy. 

Během čtyř vyučovacích hodin jsme se zábavnou a hravou formou naučili poznávat dopravní značení a správně se chovat v silničním provozu. Také jsme se seznámili s možným nebezpečím, které nám může po cestě do školy hrozit, a snažili jsme si  vysvětlit, jak mu předejít.

Posted in 2.C