Bezpečně na cestě

V pondělí 15. 11. 2021 si žáci 2. D v rámci projektového dne s názvem Bezpečně na cestě povídali o své cestě do školy. Plnili jsme řadu úkolů souvisejících s pravidly bezpečné chůze na chodníku. Seznámili jsme se s dopravními prostředky, chováním v dopravních prostředcích a dopravní prostředky jsme výtvarně ztvárnili. Při cestě na dopravní hřiště jsme si získané znalosti ze školních lavic zopakovali v praxi. Poznávali jsme dopravní značky, které jsme si ve třídě vyrobili. Na dopravním hřišti jsme se rozdělili do skupinek a učili jsme se dopravní značky při hře respektovat. Závěrečný kvíz, který jsme si ve třídě vyplnili, jsme zvládli všichni úspěšně. Naše cesta do školy se po projektovém dnu stala ještě bezpečnější.  

Posted in 2.D