Slavnosti Slabikáře 1.D

Ve čtvrtek 18. 11. byl pro nás prvňáčky významný den. Co se stalo? Dostali jsme nové učebnice na český jazyk – Slabikáře. Skvěle jsme si to užili. Pro Slabikáře jsme si došli do knihovny Pohádka. Celou jsme si ji prohlédli a někteří z nás si už chtěli odnést knížky na čtení domů. Paní knihovnice Horská nás uvítala jako další skvělé čtenáře. Pak jsme si na tuto událost ve třídě připili šampaňským a ochutnali nádherné sušenky maminky Honzíka – paní Kavalíkové. Děkujeme!!! Už se moc těšíme, až si budeme umět sami přečíst pohádku. Prvňáčci z 1.D a paní učitelka Romana

Posted in 1.D