Měsíc filmu ve školách

Ve čtvrtek dopoledne jsme se zabývali pojmy svoboda a totalita. Na příběhu hokejisty Augustýna Bubníka jsme si připomněli, jak totalitní režim může zničit život úspěšného slavného mladého člověka- jeho karieru i soukromí. 

Posted in 8.D