Novoroční přání

Vám všem, dětem i dospělým, chci popřát, ať je rok 2022 naplněný láskou, zdravím, štěstím a vzájemným porozuměním.

Mgr. Šárka Dostálová