Výukový program o třídění odpadů – dne 4. ledna ve Středisku ekologické výchovy Sever

Prostřednictvím tohoto programu jsme si uvědomili, kde a jak vzniká odpad, jaký je jeho další osud a jaký vliv má odpad na životní prostředí. Blíž jsme se seznámili s významem slova recyklace a při kooperativní hře jsme se učili, jak a proč odpad třídit. 

 

Posted in 5.D