Nový rok 2022

Nový rok v naší třídě začal poněkud netradičně. Protože jsme před vánočními prázdninami nemohli být ve škole z důvodu karantény, proběhla místo vánoční besídky besídka novoroční. To nic nezměnilo na tom, že jsme se na ni svědomitě připravili. Pro naše prvňáčky jsme vyrobili dárek. Z našich sněhuláků měli všichni prvňáci radost. Pro rodiče jsme také vyráběli překvapení. Naše výrobky si mohli rodiče zakoupit v novoročním jarmarku, který se konal spolu se třídními schůzkami 12. 1. 2022. Rodičům jsme předvedli vystoupení, které jsme pilně nacvičovali ještě před začátkem nového roku. Pod vedením paní Jírové a Tomášové jsme se naučili básničku a taneček. V pohádce O Palečkovi a jeho kamarádech od Františka Hrubína  jsme předvedli rodičům, jak důležité je vzájemně si pomáhat a že jeden bez druhého nic nedokáže. A tak jsme do nového roku 2022 vykročili i s rodiči tou správnou nohou a určitě máme nakročeno tím správným směrem.

Posted in 2.D