Mladý novinář

V pondělí 28. února proběhlo na naší škole projektové vyučování s názvem Mladý novinář. Žáci si díky projektu uvědomili selektivitu zpravodajství. Ujasnili si faktory ovlivňující výběr zpráv a odlišili bulvární média od těch serióznějších. Na základě dat nasbíraných v terénu vytvořili vlastní text, u kterého se snažili dodržet všechna pravidla, která musí relevantní zpráva obsahovat. Na výsledek jejich práce se můžete podívat v přiložené galerii.

Za celý tým Mgr. Tomáš Dohnanský