Etická výchova – Mezilidské vztahy

Ve čtvrtek 21. dubna 2022 proběhlo etické projektové dopoledne s důrazem na důležitost mezilidských vztahů, včetně žáků a pedagogů. Všechny třídy zařadily do svých aktivit hry s etickým zaměřením. Naše škola dlouhodobě podporuje etickou výchovu a její zaměření. Žáci a učitelé naší školy jsou držiteli ocenění Etická škola.

Za celý tým Mgr. Simon Schwab