Etická výchova: Mezilidské vztahy

Dnes proběhl projekt zaměřený na mezilidské vztahy.

Říkali jsme si o chování k druhým lidem a jaké jsou důležité lidské vlastnosti.

Vytvořili jsme si týmové logo třídy, které zní – JSME JEDNIČKY.

Posted in 2.C