Projektové vyučování – etická výchova

Ve čtvrtek 21. dubna 2022 proběhlo projektové vyučování o etické výchově. Již ráno jsme se těšili na to, co nás čeká a čemu se přiučíme. Od druhé vyučovací hodiny jsme probírali témata: empatie, emoce, vzájemná pomoc, pozitivní hodnocení, pochvala atd.

Zjistili jsme, že jsme tým, který je na sebe zvyklý, víme, co si můžeme vzájemně k sobě dovolit. Snažíme se respektovat jeden druhého. Umíme spolužáka pochválit a poznat jeho dobré stránky, ocenit za spolupráci. Vůči učitelům jsme otevření, dáváme své pocity najevo, nezesměšňujeme a neodsuzujeme. Necháme si poradit, umíme pracovat s chybou, dokážeme se omluvit, poděkovat, poprosit. Jsme tolerantní k druhým, zejména k starším lidem nebo hendikepovaným.

Už víme, co je empatie a umíme se vcítit do „kůže druhého“. Budeme se snažit řešit problémy pozitivně a bez zbytečných emocí a konfrontací. Podívali jsme se na zajímavá videa k jednotlivým tématům. V některých scénkách jsme se našli a pak debatovali o reakcích aktérů.

Nakonec jsme vypracovali logo třídy a vyvěsili jej na nástěnce. Projekt byl velmi poučný. Shodli jsme se na tom, že je třeba častěji probírat zajímavá témata, besedovat o nich a také respektovat názory druhých.

Mgr. Roháčková

 

 

Posted in 9.D