Projektové vyučování: Etická výchova – jsme tým

Ve čtvrtek 21. dubna proběhlo projektové vyučování zaměřené na podporu týmovosti žáků a pedagogů. Popovídali jsme si o tom, jak efektivně komunikovat, abychom předcházeli konfliktům a jak případně vzniklé konflikty ve skupině řešit. Zaměřili jsme se na to, jak vypadá efektivní tým a spolupráce jeho členů. Nakonec jsme tvořili velké logo naší třídy a vlastní avatary.

Posted in 7.C