ETV – mezilidské vztahy

Etická výchova se prolíná během roku ve všech vyučovacích předmětech. V rámci projektu Etické výchovy se učíme vzájemně respektovat jeden druhého a během školní docházky se snažíme prohlubovat kamarádské vztahy mezi sebou. Naše tvoření loga třídy začalo zcela netradičně. Jeden z nás cestou do školy ztratil svoji oblíbenou plyšovou hračku a tak jsme mu ji šli pomoc najít. Nemuseli jsme chodit daleko, byla na parapetu okna školy. Pak jsme si každý vybral fotografii svého kamaráda a povídali jsme si, co se nám na něm líbí. Vystřihané fotografie jsme různě přikládali k sobě, až se nám začal rýsovat symbol naší třídy. Spojené kruhy, které se dotýkají jeden druhého. A to jsme opravdu my. Správný tým 2. D. 

Posted in 2.D