Exkurze Praha

Ve středu 27. dubna 2022 se žáci druhého stupně zúčastnili exkurze do Prahy. Agentura „Škola jinak“ byla garantem celé akce. Ráno jsme nasedli do dvou autobusů a v půl osmé vyjeli. Cesta rychle ubíhala, ani jsme se nenadáli a už jsme vystupovali pod Petřínem. Tam se nás ujala paní průvodkyně, celou trasu se nám věnovala a ukazovala všechny krásné památky. Lanovkou jsme vyjeli na Petřín a nasmáli se v Zrcadlovém bludišti. Parkem jsme sestoupili na Pražský hrad. Obdivovali jsme Katedrálu sv. Víta, Vladislavský sál, Zlatou uličku se Zbrojnicí a hladomornu Daliborku. Po Starých zámeckých schodech jsme sešli na Malou stranu, dále pak po Karlově mostu, Karlovou ulicí až na Staroměstské náměstí. Nakonec jsme prošli celým Václavským náměstím až k Hlavnímu nádraží města Prahy. Značně unavení jsme nastoupili do autobusů a vydali se na cestu domů. Exkurze se vydařila, přálo nám slunečné počasí. Petřín i okolní parky kvetly, voněla posečená tráva a dýchala na nás atmosféra starobylého města, o jehož rozmach a slávu se zasloužil jeden z největších Čechů – český král a císař římský Karel IV.

Posted in 7.C