Květen

V květnu nás ve družině čekají tyto pondělní akce:

2. 5. čarodějnický rej: hry, opékání buřtů

9. 5. lesní pedagogika: povídání o lese, jeho obyvatelích a o životním prostředí (procházka po lese s lesním pedagogem, s sebou kartu MHD nebo 2 jízděnky)

16. 5. zábavné odpoledne ke dni rodiny na téma Fortuna

23. 5. návštěva hvězdárny a planetária na Novém HK

30. 5. cyklovýlet