Dopravní výchova

I v letošním školním roce jsme se věnovali dopravní tématice ve škole a tím přispěli k bezpečnosti dětí v silničním provozu. Formou her, doplňovaček a činností, které děti dlouho nezdržely, ale pobavily a jsou jim blízké, jsme je nenásilně přivedli ke správnému pochopení dopravních situací. Hlavním cílem bylo projít základní témata se žáky a předat všem dětem co největší množství užitečných informací o silniční bezpečnosti.

Zaměřili jsme se na tato témata: 

  • Moje cesta do školy – chodec, dopravní prostředky pro osobní a nákladní dopravu, dopravní značky, cestování
  • Chování ve městě – chůze po silnici, přechod pro chodce, přecházení bez přechodu, na silnici si nehrajeme, pestré oblečení – reflexní doplňky
  • Semafor – rozlišení barev, co která znamená, funkce, kdy mohu a kdy nemohu vstoupit do vozovky, dopravní prostředky, policista u semaforu
  • Cyklista – správně vybavené kolo, praktické znalosti jízdy na jízdním kole, dopravní prostředky

Děti práce bavila, pracovaly se zaujetím a společně se těšíme, co nového zažijeme v novém školním roce. Petra Dvořáčková

 

 

Zdroj obrázku: https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova