Tabla 9. ročníků

Dnes jsme vystavili tabla obou tříd v prostoru u školní knihovničky. Každá třída pojala svou prezentaci po svém.

9.C vytvořila tablo v moderním pojetí s názvem A HUDBA DOHRÁLA. Základem je populární přehrávač, na kterém jsou fotografie jednotlivých žáků a žákyň. Každý svoji tvář rozmístil na ploše tohoto přehrávače. Šipky pomyslně přehrávají celou školní docházku žáků a zastavují se u různých vzpomínek. Šipka vlevo znamená, že by se chlapci i děvčata zase rádi vrátili na společný začátek– na těch devět let „tučných i hubených“, jak se jednotlivcům dařilo.

9.D s počtem sedmi chlapců sváděla k názvu SEDM STATEČNÝCH, kteří vydrželi až do konce. Jelikož již podobné téma měli loni s tř. uč. Michalem Faistem, postupovali jsme obdobně. Zůstali jsme u tématu Divokého západu. Každého žáka jsme vyfotili v klobouku a dotvořili jeho podobu jako hledaného „tuláka“, který musí být dopaden a dovlečen do školy/saloonu k přezkoušení před tabulí nebo před šerifem – třídní učitelkou. Při fotografování a tvoření tabla jsme se nasmáli a vymýšleli další varianty a vtipné scénky. Obrázky jsme doplnili kovbojskými klobouky, šátky, lanem a vzduchovkou. Nechybí dostavník s bývalým šerifem/tř. učitelem, který město opustil a hledá bandu zlodějů koní. Vše doplňují rekvizity pistolí, karet, koní a peněz – zvětšené dolarovky a stodolarovky celé tablo rámují.

Ještě nás čeká rozloučení s prvňáčky, kterým předáme štafetu s našimi moudry, zkušenostmi a zážitky do budoucna.

Za 9. ročníky Mgr. Boučková a Mgr. Roháčková