Den bez odpadu

Hra na třídění odpadu

V úterý 21. června proběhl na naší škole v rámci sportovně relaxačního týdne projektový Den bez odpadu. Jeho cílem bylo upevnění vztahu žáků druhého stupně k přírodě a rozšíření jejich povědomí o nutnosti třídění odpadů a správného nakládání s nimi. Nejprve proběhla teoretická příprava a diskuze na téma: Co vše můžeme udělat pro to, abychom ulevili naší planetě od obrovského množství odpadků, kterými ji zaplavujeme? Umíš třídit odpad? Dále si pak žáci zahráli třídící hru, při které si zopakovali, jak se správně zachází s odpadem a poté již vyrazili do ulic města monitorovat pořádek, rozmístění odpadových nádob a kontejnerů. Na konci projektového dne pak sebehodnotili svůj postoj k zacházení s odpadky při pobytu v přírodě i ve městě.

Hra na třídění odpadu Hra na třídění odpadu Hra na třídění odpadu

Za celý druhý stupeň Mgr. Helena Hudcová, Ph.D.