Výlet do Častolovic

28. 6. 2022 jsme se vypravili na školní výlet vlakem do Častolovic. Prošli kolem zámecké obory, ve které jsme pozorovali jeleny a poté navštívili mini ZOO. Měli jsme možnost si u pokladny zakoupit krmení pro zvířátka. Kdo této možnosti využil, krmil kozičky speciálními granulemi určenými pouze pro ně.. 

Výlet se nám vydařil a všem se moc líbil.