Logopedický týden 5.9. – 9.9. 2022

V tomto týdnu proběhl intenzívní logopedická péče, zaměřená na rozvoj sluchové analýzy a syntézy, rozvoj slovní zásoby. byly využity různé formy a metody práce, pomůcky na rozvoj slovní zásoby a jemné i hrubé motoriky. Navštívili jsme také relaxační místnost Snoezelen.