Třídní schůzka

16 – 16,45 hod – schůzka s výchovným poradcem Mgr. Schwabem (výběr povolání, přihlášky…) ve třídě 9. D 

16 – 18 hod informativní odpoledne