Etická intervence ve třídě – ŠPP

Dnes 2. 12. 2022 druhou a třetí vyučovací hodinu jsme pod vedením paní Mgr. Klimešové a pana Mgr. Zicha zažili zážitkový program zaměřený na vztahy mezi spolužáky, posílení bezpečného klima ve třídě a také empatii.

 

Posted in 7.C